post-title V Hradci Králové nepoteče z důvodu zkoušky teplá voda

V Hradci Králové nepoteče z důvodu zkoušky teplá voda

V Hradci Králové nepoteče z důvodu zkoušky teplá voda

V Hradci Králové nepoteče z důvodu zkoušky teplá voda

Tepelné hospodářství Hradec králové, a.s. (THHK) oznamuje svým zákazníkům, že v úterý 8. června 2021 bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem odstávky je provedení komplexní tlakové zkoušky horkovodních (primárních) rozvodů na celé soustavě zásobování teplem Elektráren Opatovice, a.s.. Úkolem je prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí během příští topné sezóny.

Vlastní tlaková zkouška bude zahájena v 8:30 hodin, a předcházet jí bude v době od 6:00 postupné uzavírání jednotlivých předávacích stanic tak, aby byly všechny do zahájení tlakové zkoušky odpojeny od soustavy.

Po celou dobu zkoušky i po ní budou v pohotovosti všichni technici a servisní pracovníci Tepelného hospodářství Hradec Králové. V případě naléhavé potřeby posílí i dispečink, zde budou občanům Hradce Králové k dispozici dvě telefonní čísla pro případné dotazy.

V případě, že nebude zjištěna žádná závada, mělo by dojít k postupnému obnovení dodávek teplé vody od 18. hodiny.

Telefonní čísla na dispečink THHK

Tel. 1: 495 262 663
Tel. 2: 495 279 165

Zdroj: www.thhk.cz

Načítání…