post-title Město Hradec Králové investuje do škol více než 150 milionů korun

Město Hradec Králové investuje do škol více než 150 milionů korun

Město Hradec Králové investuje do škol více než 150 milionů korun

Město Hradec Králové investuje do škol více než 150 milionů korun

Se začátkem prázdnin tradičně vystřídali žáky ve školách stavbaři a řemeslníci, přičemž letošní léto je pro městské školy v Hradci Králové mimořádně rušné. Vedle větších či menších oprav střech, výměn podlahových krytin či povrchů školních hřišť město investuje do modernizace odborných učeben téměř 110 milionů korun. Celkem tak během léta do městem zřizovaných škol půjde 151,9 milionu korun.

Největší letošní opravou projde ZUŠ Habrmanova, která bude mít kompletně novou fasádu, střechu, vymění se okna a dveře a v učebnách se instaluje vzduchotechnika. Rozpočet této akce je více než 18 milionů korun. „Během přípravy těchto prací jsme ve spolupráci s ochranáři dokonce rozmístili v okolí ptačí budky, protože na střeše školy hnízdí zvlášť chráněná kavka obecná. Projekt pak počítá i se zahnízděním ptáků na střeše školy po její rekonstrukci,“ popisuje zajímavé okolnosti průběhu oprav náměstkyně primátora Romana Lišková, odpovědná za oblast městského majetku.

Větší práce také probíhají v budově jeslí v Orlické kotlině, kde za 6,5 milionu korun řemeslníci kompletně vymění elektroinstalaci a opraví terasu. Za devět milionů se připravuje kompletní rekonstrukce kuchyně ve školní jídelně v ZŠ Pouchov. „Za čtyři miliony korun město opraví školní hřiště u ZŠ SNP a ZŠ Plotiště Jih, více než šest milionů půjde na menší opravy sociálních zařízení, plotů, střech v dalších školách a školkách,“ doplňuje náměstkyně Lišková.

Současně s opravami budov letos v jedenácti základních školách město zmodernizuje učebny přírodovědného a technického vzdělávání, tedy fyziky, chemie, matematiky, pracovních činností, přírodopisu a výpočetní techniky.

„Celkem jde o investice za více než 108 milionů korun, přičemž téměř 92 milionů korun město získalo z evropských fondů v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace,“ vysvětluje Jindřich Vedlich, náměstek primátora odpovědný za městské investice. Součástí těchto projektů je bezbariérový přístup v objektech školy s novými schodolezy a invalidními vozíky a ve třech základních školách bude vybudován osobní výtah. V blízkosti těchto učeben vznikne rovněž bezbariérové WC.

Školy budou mít v moderních učebnách nový nábytek, stolní počítače, interaktivní dataprojektory, tablety, notebooky nebo tiskárny. Jiné odborné učebny budou vybavené dalšími školními pomůckami, jako jsou sady nářadí, pily, vrtačky, mikroskopy, modely těla, rostlin nebo technické stavebnice.

Na příští rok se podobný projekt modernizace odborných učeben připravuje pro dalších pět městských škol. Zde se jedná o investiční záměry s většími stavební úpravami, kdy dojde k vybudování nástaveb a přístaveb. „V tuto chvíli probíhají výběrová řízení na zpracovatele projektových dokumentací, po jejich vyhotoveních budeme soutěžit dodavatele stavebních prací a vybavení učeben. Předpokládané náklady na tyto investice jsou dalších více než sto milionů korun, z nichž necelých devadesát milionů bychom opět měli získat ze stejného operačního programu EU,“ dodává náměstek Vedlich.

Zdroj: zpravy.hradeckralove.cz

Načítání…