post-title Podnikatelé v Hradci Králové již mohou žádat o prominutí nájmů

Podnikatelé v Hradci Králové již mohou žádat o prominutí nájmů

Podnikatelé v Hradci Králové již mohou žádat o prominutí nájmů

Podnikatelé v Hradci Králové již mohou žádat o prominutí nájmů

Nájemci v těchto dnech už mohou podávat žádosti o prominutí nájemného z nebytových prostor ve vlastnictví města Hradec Králové. V pátek vejde také v platnost novela vyhlášky, na základě které poplatek za zábor veřejného prostranství nebudou muset platit ani provozovatelé předzahrádek či pořadatelé kulturních akcí.

„Žádat o prominutí nájemného mohou žadatelé, kteří užívají ke svému podnikání nebytové prostory ve vlastnictví města, a to na dobu platnosti vládního opatření týkajícího se zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb, pokud se na ně toto opatření vztahuje. Prominutí náleží těm, kteří k poslednímu dni loňského roku nebyli dlužníky města. O prominutí nájemného je třeba řádně požádat prostřednictvím formuláře uvedeného na internetových stránkách magistrátu pod dlaždicí Antivirus,“ přibližuje Věra Pourová, náměstkyně primátora pro správu majetku.

Zaslané údaje bude projednávat odbor majetku hradeckého magistrátu, ze kterých bude vypočtena částka, která by měla být na nájemném prominuta. Následně budou muset konkrétní prominutí nájmů schválit orgány města, do výše dvaceti tisíc rada, nad tuto částku zastupitelstvo. V případě, že bude konkrétní finanční obnos schválen, bude žadatel o prominutí nájemného informován a zároveň obdrží za příslušné období dobropis.

Od pátku vejde také v platnost novela vyhlášky, na základě které poplatek za zábor veřejného prostranství nebudou muset platit ani provozovatelé předzahrádek či pořadatelé kulturních akcí.

„Tato pomoc je směřována mimo jiné provozovatelům předzahrádek před restauracemi, kteří to v tomto období nemají jednoduché. Uvedený poplatek, který hradily například i pořadatelé různých akcí ve městě, je do konce roku zrušený. V součtu s odpuštěným nájmem nebytových prostor se jedná o pomoc města zhruba ve výši osm milionů korun,“ říká Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky.

Uživatelé veřejného prostranství, kteří jsou osvobozeni od poplatku, však stále mají povinnost včas o zábor požádat a řádně jej ohlásit. Všechny formuláře jsou zveřejněny na webu města.

Zdroj: hradecky.denik.cz

Načítání…