post-title Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové

Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové

Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové

Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové

Rekonstrukce Velkého náměstí se uskuteční po etapách, první opravy se zaměří na podloubí.

Magistrát plánuje, že součástí obnovy bude oprava dlažby, přilehlých schodů a konečná výmalba podloubí. Město s tímto záměrem oslovilo majitele dvanácti domů s podloubím na severní straně. „Nechceme na vlastníky nemovitostí nijak naléhat s termínem. Předpokládáme však, že i jim jde o to, aby se náměstí co nejdříve stalo znovu živou a příjemnou částí našeho města. Věříme, že veškeré jejich případné připomínky budeme schopni zapracovat a současně z jejich strany bude vůle umožnit opravy co nejdříve, tedy ještě letos,“ uvedl primátor Alexandr Hrabálek.

Vztah města a majiteli domů bude ošetřený smlouvou, která bude řešit všechny související záležitosti, jako jsou služebnosti pro vedení inženýrských sítí, závazek města udržovat chodník pod podloubím, který bude veřejně přístupný, plné moci vlastníků k získání potřebných povolení, povinnosti města konzultovat postup v rámci jednotlivých řízeních, apod.

„Již jsme provedli posouzení stávajících povrchů podloubí, zakreslení stavu sítí, které by mohly být opravou dotčeny a připravili jsme po konzultaci se státní památkovou péčí i první návrhy, jak při opravě podloubí postupovat. Tyto návrhy jsou současně přílohou dopisu majitelům domů jako výchozí podklad,“ doplnil investiční náměstek primátora Jiří Bláha.

Zdroj: hradecky.denik.cz

Načítání…