post-title Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Prodej a pronájem nemovitého majetku města

Prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové probíhá formou výběrových řízení.

Výběrové řízení č. OM1/61/2018 na pronájem uvolněných bytů pro rodiny s dětmi

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh budou přijímány v zalepené obálce označené heslem „VŘ – nájemní byty“  v termínu  ode dne zveřejnění na úřední desce do 30.5.2018 do 17:00 hodin na podatelně magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Důležité informace k tomuto výběrovému řízení včetně podmínek pro výběrové řízení, přihláška do výběrového řízení, jsou k dispozici na úřední desce – VŘ č. OM1/61/2018 nebo přímo na odboru správy majetku města v tištěné podobě.

Konečný termín pro podání přihlášek: 30.05.2018 do 17:00 hodin.

Informace k výběrovému řízení podá: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk.cz

Výběrové řízení č. OM1/49/2018

Předmět prodeje:

pozemek stp. č. 20/2, jehož součástí je budova čp. 4 (rodinný dům) s příslušenstvím, pozemek pp. č. 999/1, pozemek pp. č. 8/2, část pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017 a nově označena jako pp. č. 996/3, spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017 a nově označena jako pp. č. 996/2, vše v k. ú. Svinary. Uvedené nemovitosti jsou zapsány v evidenci katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví č. 10001. Energetická náročnost budovy čp. 4 – E.

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh budou přijímány termínu  ode dne zveřejnění na úřední desce do28.05.2018 do 17:00 hodin na podatelně magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové.

Prohlídka nemovitostí:

1. termín – 15.05.2018 od 10:00 do 10:30 hodin

2. termín –  21.05.2018 od 16:00 do 16:30 hodin

Důležité informace k tomuto výběrovému řízení včetně podmínek pro výběrové řízení, přihláška do výběrového řízení, jsou k dispozici na úřední desce –  VŘ č. OM1/49/2018 nebo přímo na odboru správy majetku města v tištěné podobě.

Konečný termín pro podání přihlášek: 28.05.2018 do 17:00 hodin.

Informace k výběrovému řízení podá: Silvie Stránská, tel. 495 707 734, email: silvie.stranska@mmhk.cz

Pronájem garážových stání – Jungmannova, Hradec Králové 

jun1.jpg

Pronájem  garážových stání pro osobní automobil v podzemních garážích v ulici Jungmannova.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk.cz

 

Pronájem garážového stání – Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro motocykly v garážích na Třídě Edvarda Beneše

Minimální nájemné: 250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk.cz

 

Pronájem garážového stání – Třída Edvarda Beneše, Hradec Králové 

72_2.JPG

Pronájem garážových stání pro osobní automobily v garážích na Třídě Edvarda Beneše.

Minimální nájemné: 500 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk.cz

SNHK.jpg    Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí tyto možnosti podnájmu: viz tento odkaz

Podnájem garážového stání – Parkovací dům Kollárova, Hradec Králové

PD Kollárova

Správa nemovitostí Hradec Králové nabízí možnost podnájmu parkovacích stání v Parkovacím domě Kollárova v centru Hradce Králové.

Cena za parkování:

  • menší automobil   490 Kč za měsíc
  • větší automobil     730 Kč za měsíc
  • motocykl               250 Kč za měsíc

Informace k pronájmu podá: p. Navrátilová, tel. 603 221 795 

Pronájem reklamních ploch v podchodu na Karla IV., Hradec Králové

Podchod Karla IV.

Odbor správy majetku města nabízí možnost pronájmu reklamních ploch v podchodu Karla IV. v centru města. K dispozici jsou jednotlivé výkladce (velké, střední i malé) přímo v podchodu a také zábradlí lemující vstup do podchodu.

Informace k pronájmu podá: Ing. Hana Hynková, tel. 495 707 571, email: hana.hynkova@mmhk.cz

ZDROJ: Oficiální stránky města Hradec Králové

Načítání…