post-title Oprava Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za 200 milionů korun

Oprava Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za 200 milionů korun

Oprava Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za 200 milionů korun

Oprava Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové za 200 milionů korun

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, sídlící přímo na náměstí Svobody, se opraví. V následujících devatenácti měsících dojde ke kompletní rekonstrukci interiéru. Hotovo má být do dubna 2022. Do té doby se fakulta přesune do budovy E v ulici Víta Nejedlého.

„Naše budova na náměstí Svobody již delší dobu neodpovídala rostoucím požadavkům na studijní infrastrukturu, a proto jsme velice rádi, že se nám podařilo získat dotaci od MŠMT a dnes i podepsat smlouvy s realizátorem stavby. Doufáme, že za dva roky se celá FF nastěhuje zpět a budeme si moci užívat historicky citlivě zrekonstruované prostory a současně moderně vybavené učebny a kanceláře, včetně nově postaveného křídla,“ řekl děkan Filozofické fakulty UHK Jan Prouza.

Celková výše nákladů na rekonstrukci činí 199 500 000 korun, přičemž dotace MŠMT v rámci programového financování činí 169 500 000 Kč.

„Původně jsme předpokládali o 20 milionů korun nižší příspěvek ze strany MŠMT a vyšší spoluúčast UHK, díky stavební připravenosti jsme ale nakonec dosáhli na tak vysokou dotaci. Vzhledem k tomu, že UHK hospodaří ročně s příspěvkem ve výši zhruba 340 milionů korun, je další dvacetimilionová úleva výrazná pomoc,“ přibližuje kvestor univerzity Aleš Klicnar.

Podle něj dojde v rámci kompletní rekonstrukce interiéru budovy také k realizaci přístavby rozšiřující výukové kapacity. Tu bude od roku 2022 využívat na 1200 studentů, kteří aktuálně Filozofickou fakultu UHK navštěvují.

Zdroj: universitas.cz

Načítání…