Vykouření Divadlo Husa na provázku

Ježíš, který hraje evropskou kulturu. Divadelní provokatéři, věrní křesťané i svalnatí obránci víry pravé – ti všichni se v roce 2018 hlučně prohnali sálem Divadla Husa na provázku i mediálním prostorem. Dnes nastává čas vykouřit a vyčistit obojí.
Zběsile očistný scénický obřad na motivy skutečných událostí, složený z fragmentů právních textů, internetových článků, diváckých dopisů, výpovědí svědků i Nového zákona. Postaví se přitom otázkám, které dodnes obcházejí kolem.
Více informací

Jesus playing European culture. Theatre provocateurs, devout Christians and muscular defenders of the true faith – all of them noisily swept through the hall of the Goose on a String Theatre and the media space in 2018. Now the time has come to fumigate and clean both.

A frantic cleansing stage ceremony based on the motives of true events, composed of fragments of legal texts, internet articles, viewers‘ letters, witness statements and the New Testament. In doing so, it confronts questions that are still coming around today.
More information

Začátek:

30. 6. 2023 19:00

Konec:

30. 6. 2023 20:40

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Dlouhá 99/9, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2108751, 15.8341596