Všichni chceme stárnout doma
Kdo mně pomůže, když mně věk nedovolí zvládat běžné věci? Kdo pomůže mým blízkým, když už jsou příliš unavení?
 
Ať už potřebujete zajistit svým blízkým pravidelné stravování či úklid, doprovod k lékaři, zdravotní péči v prostředí domova, krátkodobý pobyt v zařízení s profesionální péčí nebo dlouhodobou nepřetržitou pomoc, máme pro vás řešení.
 
Přijďte se seznámit se službami přímo se zástupci provozovatelů jednotlivých sociálních služeb z Hradce Králové. Ti vám představí všechny možnosti podpory i způsob, jakým na sebe navazují a doplňují se. Zástupců města se můžete zeptat na možnosti a způsob čerpání příspěvku na péči a další druhy finanční i nefinanční podpory.
 
Vstup volný. 
 
Spolufinancováno EU.
Začátek:

21. 5. 2024 12:00

Konec:

21. 5. 2024 17:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-