Vlastimil Vondruška – Oldřich z Chlumu, román a skutečnost

Zveme vás na talk show známého spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky, který bude vyprávět nejen o tom, jak se historik dostane k psaní beletrie, ale i o svém životě spisovatele. Odhalí, jaké zásady při psaní historické beletrie musí dodržovat a přiblíží historické prameny, které jsou k dispozici a jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebere principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Jeho vyprávěním se totiž prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života. Na akci bude autogramiáda a možnost zakoupení autorových knih.

Předprodej vstupenek zahájen 1. 4. 2022, k dostání na infopultu ústřední budovy ve Wonkově ulici, v informačním centru HK a na www.hkpoint.cz. Vstupné 80 Kč.

Začátek:

17. 5. 2022 17:00

Konec:

17. 5. 2022 19:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-