Víkend otevřených zahrad
10. a 11. 6. 2023, od 8 do 18 hodin
  • Areál Zahrady léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy,
  • ulice Botanická vedle Pajkrovy flošny v Hradci Králové
  • Vstup zdarma. Akce je určena pro širokou veřejnost.

Program
  • Prohlídka areálu Zahrady léčivých rostlin, střešní zahrada s vyhlídkou, sbírkový skleník.
  • V průběhu víkendu se budou pro zájemce konat komentované prohlídky skleníku i venkovního areálu.
  • Ve venkovním areálu zahrady najdete např. kolekce pivoněk a růží, výukové systémy – poznávací botanický systém, fytoterapeutický systém, toxikologický systém.
  • Můžete si také projít Naučnou stezku farmacie a seznámit se s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.
  • Pro lepší orientaci v areálu zahrady budou k dispozici studenti Farmaceutické fakulty UK, kteří návštěvníkům podají informace.
Začátek:

10. 6. 2023 8:00

Konec:

10. 6. 2023 18:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-