Víkend otevřených zahrad v Zahradě léčivých rostlin

Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index seminum. Od roku 2005 je členem Unie botanických zahrad České republiky. Zahrada je věřejnosti přístupná.

Program
  • Prohlídka areálu Zahrady léčivých rostlin, střeÅ¡ní zahrada s vyhlídkou, sbírkový skleník.
  • V průběhu víkendu se budou pro zájemce konat komentované prohlídky skleníku i venkovního areálu.
  • Ve venkovním areálu zahrady najdete např. kolekce pivoněk a růží, výukové systémy – poznávací botanický systém, fytoterapeutický systém, toxikologický systém.
  • Můžete si také projít Naučnou stezku farmacie a seznámit se s jednotlivými vědními oblastmi farmacie.
  • Pro lepší orientaci v areálu zahrady budou k dispozici studenti Farmaceutické fakulty UK, kteří návÅ¡těvníkům podají informace.
Začátek:

8. 6. 2024 8:10

Konec:

8. 6. 2024 8:10

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-