Tunel Lutkovno gledališče Ljubljana

Tunel je neobvyklé představení, které hledá útěchu ve tmě a světlo považuje za lahodný
dezert. Zpočátku se zdá, že světlo lze ovládat, zatímco neznámou a nebezpečnou tmu
nikoli. V představení se však situace brzy obrátí – se špetkou odvahy a kapkou spolupráce
si můžeme tmu bezpečně vychutnat tak, jak se nám zlíbí.
Tunel obývá světlo i tma. Světlo je neoddělitelně spojeno s barvou, tvarem, strukturou,
hloubkou, vzdáleností a aktivitou.

Více informací

Tunnel is an unusual production that seeks comfort in the dark and treats light like a delicious
dessert. At first it seems that the light can be controlled, while the darkness—unknown,
dangerous —cannot. However, in the performance, the situation is soon reversed – with a
pinch of courage and a pinch of cooperation, we can safely enjoy the darkness as we dose
it ourselves.
Tunnel is inhabited by both light and darkness. Light is inseparably linked to colour, shape,
structure, depth, distance, and activity.

More information

Začátek:

27. 6. 2023 14:00

Konec:

27. 6. 2023 14:50

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Hradební 632/1, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2076791, 15.8385356