Tři zlaté vlasy děda Vševěda Buchty a loutky

Ve známé pohádce o chudičkém dítěti, které se shodou okolností a s pomocí hodné sudičky
stane králem, jsme se pokusili oživit magii vody a dřevěných loutek. Vždyť strom, ze kterého
jsou loutky vyrobeny, ke svému růstu vodu nezbytně potřeboval. A tak voda protéká příběhem
i námi a my se stáváme dětmi. A spolu s nimi držíme palce outsiderovi, který musí překonat
nejen nepřízeň svého tchána, starého krále, ale také se musí pro odpovědi na jeho otázky
odvážit až k dědovi Vševědovi –? slunci.

Více informací

In this famous fairy tale about a poor child who coincidentally and with the help of a kind
fairy godmother becomes king, we tried to revive the magic of water and wooden puppets.
After all, the tree from which the puppets are made needs water to grow. And so the water
flows through the story and through us and we become children. And together with them, we
keep our fingers crossed for the outsider, who has to overcome not only the disfavour of his
father-in-law, the old king, but also must dare go to Grandfather Know All, the sun, to get the
answers to the king’s questions.

More information

Začátek:

26. 6. 2023 16:00

Konec:

26. 6. 2023 16:40

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Hradební 632/1, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2076791, 15.8385356