TRAIT(s) / LINE(s) SCoM compagny

Inscenace LINIE, inspirovaná díly malířů Joana Mira a Vasilije Kandinského, je grafická
cirkusová esej, v níž se představuje artistka na speciálním cirkusovém kole tzv.
Cyr wheel. Inscenace svou formou i jevištními prostředky, od kola až po manéžové
uspořádání hracího prostoru, zkoumá, co dělá cirkus cirkusem. V rytmu exploze forem
a barev se pomocí cirkusového nářadí hravě píše a kreslí pohyb typický pro cirkus.
LINIE je inscenace, jež za pomoci uměleckých prostředků ohledává hmotu, která se
jejím prostřednictvím sama stává uměním.

Více informací

LINE(s) is a graphic circus essay.Inspired by the works of painters Joan Miro and Vassili
Kandinsky, TRAIT(s) features a circus artist on the wheel Cyr. In its form and in its purpose,
from the device to the circular public address, this show explore the circle to explore what
makes the circus. To the rhythm of the explosion of forms and colors, under the
action of the apparatus, the circus movement is written, is drawn.
LINE(s) is a show whose art is matter.

More information

Začátek:

30. 6. 2023 18:00

Konec:

30. 6. 2023 18:35

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Hradební 632/1, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2076791, 15.8385356