Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny Uhol_92

Jsou všude, na světě jich je najednou plno. Jsou tu pro nás, pro naše dobro. Pomáhají nám najít ztracenou ženskost, ukazují nám cestu, dodávají sílu, útěchu, lečí nás. Nádherné fotky, přitažlivá slova, harmonické melodie, korálky, vaginální vajíčka, webináře, semináře… Co by na to řekla Toni Wolff? Autorská inscenace oceňované režisérky o moderních šamankách, které pomáhají ženám hledat jejich pravou podstatu. „Protože ženy sice bojují za rovnoprávnost. Ale špatně.“
Více informací

They’re everywhere, the world is suddenly full of them. They’re here for us, for our good. They help us to find lost femininity, show us the way, give strength, comfort, they cure us. Beautiful photos, attractive words, harmonious melodies, beads, vaginal eggs, webinars, seminars… What would Toni Wolff say about it? An original production by the award-winning director about modern shamans that help women find their true essence. „Because it’s true that women are fighting for equality. But poorly.”
More information

Začátek:

28. 6. 2023 15:00

Konec:

28. 6. 2023 16:40

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Dlouhá 99/9, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2108751, 15.8341596