SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉ Hradecký memoriál 2023

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Smetana Prodaná nevěsta (výběr v koncertním provedení)
Předehra
Árie Mařenky „Kdybych se co takového o tobě dověděla“
Duet Mařenky a Jeníka „Jako matka požehnáním… Věrné milování“
Polka a Furiant
Duet Jeníka a Kecala „Každý jen tu svou má za jedinou… Znám jednu dívku“
Árie Jeníka „Až uzříš… Jak možná věřit“
Árie Mařenky „Och, jaký žal… Ten lásky sen“
Duet Mařenky a Jeníka „Mařenko má… Tak tvrdošíjná, dívko, jsi“
Skočná

Jana Sibera soprán
Aleš Briscein tenor
Jan Šťáva bas
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder dirigent

Koncert je součástí Hradeckého memoriálu

Začátek:

27. 10. 2023 18:00

Konec:

27. 10. 2023 19:30

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Eliščino nábřeží 777/5, 500 03 Hradec Králové

GPS:

50.213257, 15.8289909