(koment. prohlídka výstavy) Jan Žižka – Husité ve východních Čechách
Výstavu sezony představí oba její autoři Petra Rokoská a Radek Bláha.
 
Kromě časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také výtvarná díla, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu.
 
Základní vstupné 120 Kč.
Začátek:

28. 2. 2024 17:00

Konec:

28. 2. 2024 18:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-