Praktická rétorika  kurz

Kurz bude probíhat od 12 do 19 h

Technika řeči, práce s emocemi

Neverbální komunikace

Trénink řečnických dovedností

S podporou města Hradec Králové.

Kde: Nová Akropolis, třída Karla IV. 641, Hradec Králové

Cena kurzu: 3600 Kč (studenti a důchodci 2700 Kč)

Začátek:

27. 9. 2024 12:00

Konec:

27. 9. 2024 19:00

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-