Po stopách renesance  komentovaná prohlídka historického centra

Druhá polovina 16. století patřila v Hradci Králové k nejvýznamnějším obdobím. Zásluhu na rozvoji měl zejména tehdejší hradecký primas Martin Cejp z Peclinovce. Při příležitosti 480 let od jeho narození si připomeneme jeho život a přínos pro město. Během procházky po historickém centru se zaměříme na rozvoj města v 16. století, ukážeme si pozůstatky renesanční výzdoby a představíme si nejvýznamnější stavby. Dochovaným renesančním skvostem ve městě je dodnes Bílá věž, jejíž dostavba byla zahájena před 450 lety.

Sraz u sochy Jana Žižky v Žižkových sadech.

Trasa není bezbariérová.

Délka prohlídky cca 90-100 minut.

Prohlídka je součásti cyklu prohlídek „Kapitoly z hradeckých dějin“, který Pořádá turistické informační centrum Hradec Králové.

V průběhu akce mohou být pořizovány fotografické záznamy pro účely pozdější propagace.

Začátek:

20. 7. 2024 15:00

Konec:

20. 7. 2024 16:30

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-