Medicína založená na důkazech

Medicína založená na důkazech (Evidence – Based Medicine, EBM) je nejčastěji definována jako „svědomité, jasně formulované a uvážlivé použití aktuálního nejlepšího důkazu v péči o konkrétního nemocného“. V rámci přednášky budou probrány historické aspekty, současná praxe a výzvy či problémy, kterým EBM čelí v 21. století. Přednáší prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., vysokoškolský pedagog, lékař Fakultní nemocnice HK a zástupce přednosty pro vědu na IV. interní hematologické klinice. Pořádáno S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Vstup volný.

https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/kalendar-akci/medicina-zalozena-na-dukazech

Začátek:

1. 10. 2022 17:00

Konec:

1. 10. 2022 19:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-