Kocour, myš a brambora Loutky bez hranic

Víte, co se stane, když se hladový kocour potká s hladovou myškou a společně uloví
škodolibou bramboru?
Inscenace, která vzešla z umělecké spolupráce příspěvkové organizace Koniklec
Suchomasty, divadelního spolku Loutky bez hranic a divadla Vzhůru nohama. Koniklec
Suchomasty organizuje pro své klienty s mentálním postižením různorodé umělecké
volnočasové aktivity. Divadlo Vzhůru nohama se dlouhodobě věnuje divadelní tvorbě s
mentálně handicapovanými performery.

Více informací

Do you know what happens when a hungry cat meets a hungry mouse and they hunt a
mischievous potato together?
A production that arose from the artistic cooperation of the contributory organisation
Koniklec Suchomasty, the Puppets Without Borders theatre association and Divadlo
Vzhůru nohama. Konikec Suchomasty organises various artistic leisure activities for its
clients with mental disabilities. Divadlo Vzhůru nohama has long been involved in theatrical
work with mentally handicapped performers.

More information

Začátek:

29. 6. 2023 15:00

Konec:

29. 6. 2023 15:40

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Hradební 632/1, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2076791, 15.8385356