Jsem tu ještě potřebný?
Jaká je role seniora ve společnosti? Nesnižuje se jeho význam s věkem? Jak se vyrovnat s klesající výkonností i pohyblivostí? Citlivé a pro mnoho seniorů aktuální téma. Budeme si klást otázky a hledat uspokojivé odpovědi vedoucí ven z beznaděje. Snahou bude najít pozitivní postoj k sobě samému i našemu okolí.
 
Přednáší Ing. Zdeněk Svoboda, CSc. Projekt podpořila Nadace OSF.
 
Vstup volný.
Začátek:

22. 6. 2023 17:00

Konec:

22. 6. 2023 19:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-