Jako lvi aneb Sestup a vzestup pana B. Lachende Bestien

Pan B. je úspěšný jedinec, který ví, že každý je svého štěstí strůjcem. Sám za sebe zodpovědný. Život je soutěž. Svou neoliberální mantru dokáže pan B. aplikovat i ve své nové životní situaci. Na ulici. Pod mostem. Je jako lev.
Hra Romana Sikory s podtitulem „Optimistický epos o úspěchu volně podle skutečné události“ nepřímo navazuje na inscenaci Zpověď masochisty. Zdánlivě až naivní humor se mísí s ostrou kritikou převládající společenské ideologie.
Více informací

Mr B. is a successful individual who knows that everyone is the artisan of their own fortune. Responsible for themselves. Life is a competition. Mr B. is able to apply his neoliberal mantra even to your new life situation. On the street. Under the bridge. He’s like a lion.

Roman Sikora’s play, subtitled „“An Optimistic Epic of Success Loosely Based on True Events““ indirectly follows on from the production of The Confession of a Masochist. Seemingly naive humour mixes with sharp criticism of the prevailing social ideology.
More information

Začátek:

26. 6. 2023 16:00

Konec:

26. 6. 2023 17:40

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Dlouhá 99/9, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2108751, 15.8341596