HLASOVÁ TECHNIKA A JEVIŠTNÍ ŘEČ

Pro velký zájem pořádáme další běh semináře hlasové výchovy Evy Spoustové!

  • Termín: 21.-22. května 2022 (sobota 10:00 – 18:00 / neděle 9:00 – 16:00)
  • Místo konání: Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139, Hradec Králové
  • Cena kurzu: 900,- Kč 

Jak mluvíte? Je vám rozumět? Cítíte se dobře, když máte nahlas mluvit, když se máte vyjadřovat, nebo přednést nějaký text? Když mluvíme, projevujeme svou osobnost – hlas a řeč jsou naší vizitkou. Příjemný zvučný nosný hlas vzniká díky optimálnímu zapojení těla. Ponoříme se do souvislostí mezi tělem, dechem, hlasem, artikulací, budeme se věnovat výslovnosti českých hlásek, českému přízvuku, práci s různorodým textem atd. Zaměříme se na užívání hlasu podle možností svého těla a bez pocitu vnitřního sevření.

Další informace: https://www.cuahk.cz/akce/hlasova-technika-a-jevistni-rec-4/

Začátek:

21. 5. 2022 0:01

Konec:

21. 5. 2022 8:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-