Hamlet – záznam zločinů jedné monarchie Kazalište Marina Držića

Co by se stalo, kdyby Hamlet zůstal věrný své pochybnosti o smyslu krvavé pomsty? Hamlet, který zůstává věrný nenásilí. Hamlet, který odolává „velkému mechanismu“ dějin feudálních jatek a jako skutečný tragický hrdina se rozhodne vzdát a emigrovat? A co by se stalo, kdyby Ofélie odolala a nebyla jen bezmocnou obětí? Souboj dvou generací, dvou světonázorů. A ti, kdo jsou uvězněni v žaláři smrti, jsou nuceni stále dokola hrát to stejné drama.
Více informací

What would happen if Hamlet remained faithful to his doubts about the sense of bloody revenge? Hamlet, who remains faithful to non-violence. Hamlet, who resists the „great mechanism“ of the history of feudal slaughterhouses and, as a real tragic hero, decides to give up and emigrate? And what would happen if Ophelia resisted and was not just a helpless victim? A struggle of two generations, two world views. And those who are trapped in the prison of death are forced to play the same drama over and over.
More information

Začátek:

27. 6. 2023 19:00

Konec:

27. 6. 2023 20:40

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Dlouhá 99/9, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2108751, 15.8341596