Generácia Z: Krása nevídaná Divadlo P. O. Hviezdoslava

Krása jako svěrací kazajka. Mýtus krásy je sociální konstrukt, který už od malička vnucuje dívkám představu, jaké by měly být. Vizuálně i mentálně. Být dobrou dcerou, dobrou manželkou, dobrou matkou, milenkou, občankou, křesťankou. Neustálé požadavky, tlak na výkon, perfekcionismus, ambice, monetizace. Jak to všechno zvládnout a neztratit sebevědomí a vlastní hodnotu.
Autorská inscenace oceněná cenou Grand Prix na festivalu Nová dráma a cenou Dosky za mimořádný počin v činoherním divadle.
Více informací

Beauty as a straitjacket. The myth of beauty is a social construct that has been forcing the image of how young girls should be. Both visually and mentally. Be a good daughter, a good wife, a good mother, a mistress, a citizen, a Christian. Constant demands, pressure on performance, perfectionism, ambition, monetisation. How to handle it all and not lose self-confidence and self-value.

An original production awarded the Grand Prix at the Nová dráma Festival and the Dosky Award for the outstanding achievement in Drama Theatre.
More information

Začátek:

27. 6. 2023 16:00

Konec:

27. 6. 2023 17:00

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

Dlouhá 99/9, 50003 Hradec Králové

GPS:

50.2108751, 15.8341596