Error

Interdisciplinárny projekt ERROR tematizuje rómsku queer a nebinárnu menšinu – „multimarginalizovanú“ komunitu, ktorej členovia sú outsidermi voči väčšinovej spoločnosti aj voči prostrediu rómskeho geta, z ktorého táto skupina pochádza. LGBTQIA+ zoznamovacie aplikácie, ktoré by mohli ponúknuť bezpečný priestor na spojenie ľudí, ktorí by inak mali problém nájsť sa navzájom, predstavujú len ďalšiu platformu, ktorá umožňuje ich vykorisťovanie, rasizmus a sexuálne násilie.  Vznikla séria rozhovorov a intímnych fotografií, ktoré spájajú telá subjektov, odrážajú individuálne a kolektívne traumy a pocity viny a hanby, ale zároveň v sebe nesú emancipačný potenciál, túžbu pohnúť sa novým smerom.  Prostredníctvom tkanín sa priestor stáva fyzicky neprístupným, ale zároveň transparentným. Je to exkluzívne miesto, do ktorého môžu návštevníci výstavy nahliadnuť len zvonku, pretože zo svojej zvyčajne privilegovanej pozície ho nedokážu plne pochopiť.

Výstava potrvá od 5. 8. do 31. 10. 2022

Začátek:

1. 10. 2022 18:00

Konec:

1. 10. 2022 18:00

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-