Byl Hradec Králové salonem republiky?

Metropole východních Čech – Hradec Králové, prošla v závěru 19. a v první polovině 20. století radikální proměnou. Tento stavební boom spojený s přestavbou malé barokní pevnosti v moderní město, je často označován jako salon republiky.

Byl však místní stavební vývoj tak unikátní? Skutečně se na tváři moderního města podepsali jen Josef Gočár a Jan Kotěra a najdeme v Hradci Králové čistou ukázku vrcholného funkcionalismu?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se dozvíte na speciální prohlídce Turistického informačního centra Hradec Králové.

Trasa vede územím městské památkové rezervace a její součástí jsou zastávky u výrazných příkladů místní stavební produkce.

Délka prohlídky 120 minut.

Sraz účastníků před turistickým informačním centrem na Eliščině nábřeží 626.

Vstupenky lze zakoupit v turistickém informačním centru nebo formou eVstupenky.

Začátek:

20. 8. 2022 15:00

Konec:

20. 8. 2022 17:00

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-