Barokní skvosty  komentovaná prohlídka historického centra

Během komentované procházky po historickém centru se zaměříme na rozvoj města od dob třicetileté války po stavbu vojenské pevnosti ve druhé polovině 18. století, kdy právě baroko formovalo vzhled města do dnešní podoby. Dozvíme se, jaký vliv měl na stavební vývoj příchod jezuitů. Připomeneme si také vznik královéhradeckého biskupství v roce 1664, kdy se Hradec Králové stal centrem diecéze. Prohlédneme si významné barokní stavby a architektonické skvosty, na jejichž stavbě se podílel také Jan Blažej Santini-Aichel.

Sraz u domu U Špuláků (Velké náměstí). Trasa není bezbariérová. Délka prohlídky cca 90-100 minut.

Prohlídka je součásti cyklu prohlídek „Kapitoly z hradeckých dějin“, který pořádá Turistické informační centrum Hradec Králové.

V průběhu akce mohou být pořizovány fotografické záznamy pro účely pozdější propagace.

Začátek:

21. 8. 2024 15:00

Konec:

21. 8. 2024 16:30

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-