AVE MARIA 2021, 24. ročník Předvánoční koncert

TRADIČNÍ SLAVNOSTNÍ PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT V KATEDRÁLE SV. DUCHA V HRADCI KRÁLOVÉ

AVE MARIA 2021, 24. ročník, 18.00

Účinkují:
Emma Hubáčková – operní pěvkyně
Vladimír Župan – klavírní virtuos
Martin Strejc – varhany

Záštitu nad koncertem převzal poslanec Evropského parlamentu pan Tomáš Zdechovský.

TRADICE
Letošní předvánoční exkluzivní koncert AVE MARIA je velmi významný a výjimečný. Reprezentuje tradici a dvaadvacetiletou historii cyklu předvánočních koncertů AVE MARIA.

EXKLUZIVITA A JEDINEČNOST
Tento koncert vždy byl a je specifický a výjimečný svou jedinečnou, originální a nevšední dramaturgií, kterou má možnost posluchač vnímat pouze zde, dramaturgií založenou na souzvuku dvou královských nástrojů – koncertního křídla a varhan, kdy oba nástroje zní současně, či si ve svém dialogu předávají témata a to vždy ve skladbách premiérových, autorsky upravených pouze pro tento koncert. Oba umělci překonávají handicap až třiceti metrů, kdy jsou bez jakéhokoli kontaktu. Tento jedinečný umělecký zážitek je umocněn i sólovým vystoupením obou mistrů a zpěvem operní pěvkyně Emmy Hubáčkové.

Brilantnost a virtuosita umělců vdechne život nejslavnějším skladbám navozujícím předvánoční atmosféru. V doprovodu královských nástrojů zazní v podání Emmy Hubáčkové nejslavnější AVE MARIA, která jsou propojena s postavou mimořádných jevů a úctou k ideálu nejčistšího ženství a nejkrásnější skladby a árie českého i světového repertoáru navozující předvánoční atmosféru. Ve virtuosním sólovém projevu klavírního virtuosa Vladimíra Župana zazní skrytá vášeň, vroucnost i láska a monumentálním či naopak jemným zvukem varhan navodí Martin Strejc atmosféru pokory, klidu a meditace. Souzvuk dvou královských nástrojů v premiérových skladbách vytváří neopakovatelný a originální hudební zážitek. Nevšední a gradující dramaturgie koncertu a zvuk, nesoucí se gotickým prostorem katedrály přináší každému posluchači překvapivý zážitek.

Buďte při tom a zažijte kouzelný večer.

Začátek:

21. 11. 2021 18:00

Konec:

21. 11. 2021 19:30

Poplatky a lístky

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-