Ženy umělkyně v době manýrismu

Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Manýrismus se v Evropě rozvinul mezi lety 1510–1520 ve Florencii a v Římě. Osobitý styl – „maniéra“ – umělce vedl k expresivitě pojetí figury i portrétu. Ženy v tomto hnutí reprezentovala Lavinia Fontana, která se učila v dílně svého otce Prospera Fontana v Bologni. Specializovala se na portrét, v němž vynikala. Z Cremony pocházela malířka Sofonisba Anguissola a její sestra Lucia. Obě malířky se vzdělávaly v místních ateliérech a využily objednávek portrétů šlechtických rodů Medici a Borghese. Sofonisba se stala úspěšnou portrétistkou španělského krále Filipa II. a jeho dvořanů. Další malířka Diana Scultori pocházela z Mantovy. Vynikala v ryteckém umění a grafiky z její dílny byly vyhledávané sběrateli v Římě. Na dvoře Rudolfa II. v Praze žila a tvořila anglická básnířka Alžběta Johanna Westonia. Psala latinsky s odkazem na antická témata, ale nevyhýbala se ani autobiografickým textům.

Vstupné 80/50 Kč

Přednáška proběhne v 17.00 hodin v konferenčním sále v 5. NP. Vstupenky lze zakoupit v 1. NP knihovny u pultu nebo online na HKpoint.cz.

Začátek:

4. 6. 2024 17:00

Konec:

4. 6. 2024 18:30

Poplatky a lístky

Zdarma

Místo konání akce

Adresa:

-

GPS:

-