post-title Do sociálních služeb dá město Hradec Králové příští rok 46 milionů

Do sociálních služeb dá město Hradec Králové příští rok 46 milionů

Do sociálních služeb dá město Hradec Králové příští rok 46 milionů

Do sociálních služeb dá město Hradec Králové příští rok 46 milionů

V rámci rozvoje a fungování sociálních služeb v Hradci Králové půjde v příštím roce z městského rozpočtu na podporu zdravotně sociálních projektů 45,5 milionů korun. Zastupitelé v tomto týdnu rozhodli o rozdělení dotací ve výši 42,6 milionu a dále o návratné finanční výpomoci 400 tisíc korun.

Druhé kolo městského dotačního programu z oblasti sociálních služeb, ve kterém se plánuje rozdělit dalších zhruba 2,5 milionu korun, by mělo být vypsáno během prvního pololetí roku 2020.

„Na základě doporučení komise jsme v zastupitelstvu schválili podporu 34 organizacím. Finance půjdou například do Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje nebo na projekt Mamma HELP centrum, na provoz denního centra v Hradci Králové pro ženy s karcinomem prsu. Nejvíce dotačních titulů bylo schváleno na projekty Oblastní charity Hradec Králové, která finanční podporu využije na provoz azylových domů, pečovatelské služby nebo na projekt Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,“ řekl Martin Hanousek, náměstek primátora pro sociální oblast.

Město kromě dotací poskytne formou návratné výpomoci ještě 400 tisíc korun organizaci NOMIA.

Zdroj: hradecky.denik.cz

Načítání…